Kontakt

Contact

Naziv: ,,Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva

adresa Ul.Žrtava fašizma – zgrada ,,Akademija znanja“ III/D6, 85310 Budva, Crna Gora

PIB: 03275108
PDV: 81/31-06366-1
Reistarski broj u CRPS: 4-0009672/001
Žiro račun: 565-7707-52 Lovćen banka
Izvršni direktor: Nikola Plamenac

Kontakt tel: 033 470 570
www.svetistefanhoteliad.me

e mail :
Izvršni direktor Nikola Plamenac: svetistefanhoteli.nikolap@gmail.com
Predsjednica Odbora direktora Milica Kažanegra : svetistefanhoteli.milicak@gmail.com
Sekretar Društva: svetistefanhoteli.sasas@gmail.com