O nama

Izvršni direktor Društva

NIKOLA PLAMENAC

Odbor direktora Društva

• Milica Kažanegra – Predsjednik

• Branislav Lakić – član

• Vladimir Sekulić – član

• Jelena Brković – član

• Miomir Vulić

OSNOVNI PODACI

Registarski broj 4-0009672/001

PIB: 03275108

PDV: 81/31-06366-1