OBAVJEŠTENJE – MONTENEGROBERZA 01.04.2020.GODINE

OBAVJEŠTENJE O XI REDOVNOJ REVIZIJI BANKARSKOG INDEKSA

Obavještavaju se akcionari ,,Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva da je Montenegroberza izvršila  XI redovnu reviziju berzanskog indeksa MNSE10 i XXXIV redovnu reviziju berzanskog indeksa MONEX, u skladu sa metodologijom i propisanim kriterijumima koji su korišceni prilikom formiranja indeksa.

Parametri korišćeni prilikom revizije odnose se na period od 30.09.2019. do 31.03.2020. godine za MNSE10, odnosno od 31.03.2019. do 31.03.2020. godine za MONEX.

Nakon izvršene revizije, u sastav indeksa MNSE10 uvrštene su dvije nove kompanije:

a u indeksu se više ne nalaze akcije sljedećih emitenata:

Nakon izvršene revizije, u sastav indeksa MONEX uvrštene su 4 nove kompanije:

a u indeksu se više ne nalaze akcije sljedećih emitenata:

Budva, 01.04.2020.godine.