Obavještenje o sazivanju I prve Skupštine akcionara Sveti Stefan hoteli a.d. Budva 1