Blog

February 21, 2021

Spisak javnih funkcionera Društva

Read more

July 03, 2020

Rješenje-Institut-alternativa

Read more

May 25, 2020

Obavještenje o sazivanju I prve Skupštine akcionara Sveti Stefan hoteli a.d. Budva 1

Read more

April 27, 2020

OBAVJEŠTENJE - MONTENEGROBERZA 01.04.2020.GODINE

Read more

March 24, 2020

Akcionarsko društvo ,,Sveti Stefan hoteli“ Budva uplatilo je donaciju od 50.000,00

Read more

December 23, 2019

Vodič za pristup informacijama

Read more

October 16, 2019

Poslovnik o radu odbora direktora

Read more